Menu
Your Cart

Цялостни интериорни решения

Ние изготвяме своите предложения за дизайна, цветовите решения, мебелите, текстила, осветлението и всички други детайли, свързани с общата визия на обекта. Така ще видите нещата в цялост, като имате възможност още на идейна фаза да разгледате проекта от всички аспекти и да го променяте в детайли както цветово, така и геометрично, за да сте сигурни че отговаря на вашите представи.
Качествената 3D визуализация Ви предоставя възможност да погледнете в бъдещето - да се запознаете подробно с крайния резултат от вашия проект. Така се свеждат до минимум нежелани ситуации като неправилни комбинации от цветове и материали и дребните, но досадни проблеми в детайлите. По този начин вие може да разгледате подробно вашия проект в завършен вид и да се убедите, че той отговаря на вашите изисквания и оправдава очакванията Ви. Така, след като сте сигурни, че е избран най-добрия вариант, може да стартира работният етап от реализацията.